Retningslinjer for overrekkelsen av Willy Brandt-prisen

(jfr. § 2 avsn. 4 i vedtektene)

Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen (stiftelsen følger norsk rettspraksis og Foreningen for støtte av stiftelsen følger tysk rettspraksis) overrekker hvert år Willy-Brandt-prisen til en norsk og en tysk naturlig eller juridisk person, som har gjort seg fortjent til prisen på grunn av sine spesielle anstrengelser for forbedring av det norsk-tyske forholdet. I den forbindelse kommer alle anstrengelser som i følge § 2 i foreningens vedtekter styrker Norge og Tyskland, samt de to landenes samfunn, i betraktning. Disse anstrengelsene kan ha vært på politisk, økonomisk, kulturelt eller sosialt nivå.

Prisoverrekkelsen skjer hovedsakelig årlig i årets andre halvdel, annet hvert år i Tyskland og Norge.

Alle norske og tyske statsborgere og institusjoner som kan vise til en spesiell interesse for norsk-tyske forhold, kan foreslås som kandidater til Willy-Brandt-prisen.

I god tid før styrets første årlige møte, oppfordrer styret foreningens og stiftelsens medlemmer, begge staters regjeringer, institusjoner med norsk-tysk virke og tidligere vinnere av Willy-Brandt-prisen, til å utnevne kandidater.

Forslag til kandidater må avgis styret innen årets første møe. Forslagene må begrunnes detaljert.

Styret kårer vinneren av Willy Brandt-prisen.

Styret underretter vinnerne, og spør om de ønsker å ta imot prisen. Først etter dette, når det er bestemt hvem som får Willy-Brandt-prisen, kan stiftelsens avgjøre om overrekkelsen offentliggjøres.