Forslag til Willy Brandt-prisvinnere 2020

Med dette oppfordrer styret i Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen og i Foreningen til fremme av Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen til å sende oss forslag til hvem som bør få den norsk-tyske Willy Brandt-prisen i år.

De som kan sende inn forslag til kandidater er: regjeringsmedlemmer i Norge og Tyskland, institusjoner med norsk-tysk virke, tidligere prisvinnere samt medlemmer av Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsens styre og «Verein zur Förderung der norwegisch-deutschen Willy Brandt-Stiftung e.V.»

Forslag til kandidater må innsendes per e-post. Frist for innsending av forslag til prisvinnere i 2018 er 8. juni 2018. Forslagene må begrunnes.

Forslag kan sendes til info@willy-brandt-stiftelsen.no (i Norge) eller info@willy-brandt-stiftung.de (i Tyskland).