Stiftelsen bærer navnet til statsmannen, partilederen og fredsprisvinneren Willy Brandt som gjennom hele sitt liv arbeidet for demokrati, dialog og forståelse mellom nasjoner. Det var ikke unaturlig å gi en norsk-tysk stiftelse navnet Willy Brandt, siden få personer har vært så viktige som ham for å gjenopprette det gode forholdet mellom Norge og Tyskland etter annen verdenskrig.

Om sitt forhold til Norge skrev Willy Brandt i 1943 at han følte seg knyttet til Norge med tusen bånd, men at han aldri hadde gitt opp Tyskland – det andre Tyskland:

”Ich fühle mich Norwegen mit tausend Banden verbunden, aber ich habe niemals Deutschland - das andere Deutschland - aufgegeben”