Stiftelsen gir støtte til norsk-tyske prosjekter som bidrar til å styrke de bilaterale forbindelsene gjennom samarbeid mellom personer, institusjoner eller virksomheter. Med våre støtteordninger ønsker vi å legge til rette for møter mellom tyskere og nordmenn, blant annet i form av konferanser, utveksling og stipender til politikere, skoler, forskere, journalister og andre som ønsker å utdype sin kompetanse om samfunn, politikk, næringsliv, kultur og språk i Norge hhv. Tyskland. Hittil har rundt 300 prosjekter blitt realisert med støtte fra stiftelsen.
Sitatet nedenfor er Willy Brandts: Ingenting kommer av seg selv. Og lite er varig. Man må samle seg om egne krefter og vite at hver tid krever sine svar: for å bevirke det gode, må man være i takt med tiden.

”NICHTS KOMMT VON SELBST. UND NUR WENIG IST VON DAUER. DARUM – BESINNT EUCH AUF EURE KRAFT UND DARAUF, DASS JEDE ZEIT EIGENE ANTWORTEN WILL UND MAN AUF IHRER HÖHE ZU SEIN HAT, WENN GUTES BEWIRKT WERDEN SOLL.”