Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen er den eneste institusjonen som engasjerer seg for de norsk-tyske interesser på alle områder i begge land. Stiftelsen ble etablert i år 2000 og har bred politisk støtte i begge land, noe som blant annet kommer til uttrykk ved at styret består av tyske og norske politikere fra forskjellige partier.

De tre bæresøylene for stiftelsens aktiviteter består i å tildele midler til norsk-tyske prosjekter, årlig utdeling av den norsk-tyske Willy Brandt-prisen samt egne arrangementer i begge land.

Stiftelsen ble grunnlagt av Thorvald Stoltenberg og Egon Bahr.

Minneord over Thorvald Stoltenberg, født 8. juli 1931, død 13. juli 2018

I 2010, da stiftelsen feiret sitt 10-års jubileum, sa Thorvald Stoltenberg i sitt tilbakeblikk:

”Stiftelsen var et barn av den fornyede interessen for Tyskland og tyske forhold.”