Stiftelsen ble etablert av den norske og den tyske regjeringen i år 2000 på initiativ fra Thorvald Stoltenberg og Egon Bahr.

Stiftelsens formål er å fremme forbindelsene mellom Norge og Tyskland ved å styrke gjensidig kunnskap om samfunnsliv, kultur, språk, miljøvern og næringsliv i de to landene. Stiftelsen er den eneste institusjonen som engasjerer seg for norsk-tysk samarbeid på disse områdene i begge land. Stiftelsen er partipolitisk nøytral, noe som også kommer til uttrykk ved at styret består av tyske og norske politikere fra forskjellige partier.

De tre søylene for stiftelsens aktiviteter er å støtte norsk-tyske prosjekter, holde arrangementer i begge land og den årlige utdelingen av Willy Brandt-prisen.

I et tilbakeblikk i forbindelse med 10-årsjubileet sa Thorvald Stoltenberg:

”Stiftelsen var et barn av den fornyede interessen for Tyskland og tyske forhold.”