WILLY BRANDT I NORGE


Film- & radioklipp fra NRKs arkiv

Min far ble forbundskansler i Tyskland. Radiodokumentar av Knut Hoem fra 29.11.2013. Intervju med Willy Brandts datter Ninja Frahm.

Filmavisen fra 16. august 1962: Borgermester Willy Brandt på Fagernes-besøk.

Filmavisen fra 24. Oktober 1957: Willy Brandt velges til borgermester i Vest-Berlin.

Filmavisen fra 15. november 1956: Willy Brandt ankommer Fornebu.

Urix radioprogram om Willy Brandt fra desember 2013 i anledning 100-årsdagen for hans fødsel.

Nyhetslunsj fra 8. april 2013 om Willy Brandts bosteder i Oslo, intervju med Einhart Lorenz. Innslaget starter ca. 20 minutter ut i sendingen.


Litteratur og klipp fra media

Lorenz, Einhart: Willy Brandt i Norge. Eksilåra 1933-1940. Tiden 1989.

Brandt, Willy: To fedreland. Skrifter i emigrasjon. Tiden 1966.

Norges mest kjente politiske flyktning. Dagbladet 18.12.2013.

På sporet av Willy Brandt. Morgenbladet, 10.10.2003.

Willy på veggen. Dagsavisen, april 2017.

Fra Stortingets spørretime 18.12.2013 om hvordan arven fra Willy Brandt om tettere forhold mellom Norge og Tyskland best kan videreutvikles og styrkes.


Dagsavisen hedret Willy Brandt posthumt

Den 19. juni 2018 gjennomførte Stiftelsen Dagsavisen sitt årlige seminar, denne gangen med Willy Brandts forhold til Norge og til Dagsavisen som hovedtema. I et Europa i endring er arven etter Willy Brandt - en mann som ikke bare formet det moderne Europa, men som også preget Arbeiderbladets spalter - ekstra viktig å ta vare på, og Willy Brandts forhold til Norge og det spesielle forholdet han hadde til Arbeiderbladet fra han første gang kom til Oslo i 1933 helt fram til han døde i 1992 tåler godt å bli gjenfortalt og husket av nye generasjoner. Dette var bakgrunnen for at Willy Brandt ble tildelt Arbeiderbladets "aviskone" i bronse posthumt for sin innsats for Arbeiderbladet i årene 1933 til 1949. Prisen ble overrakt av Dagsavisens redaktør Eirik Hoff Lysholm og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr, og det var Willy Brandts datter Ninja Frahm som tok imot prisen på sin fars vegne. Under arrangementet holdt Sverre Jervell, tidl. diplomat og mangeårig leder av Willy Brandt-stiftelsen, tale om dagens forhold mellom Tyskland og Norge, og Europa i dag på vegne av Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen.

Sverre Jervells tale
Dagsavisens artikkel om arrangementet