Utgiver for dette nettstedet

Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen
Postboks 233 Sentrum
0103 Oslo

E-post: info@willy-brandt-stiftelsen.no

Programmering og teknisk utarbeidelse

Fehr Media, Berlin

Copyright

Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen innehar alle rettigheter til tekst, bilder, grafikk, lydfiler og animasjoner som er brukt på disse nettsidene, dersom ikke annet er oppgitt. Innholdet på nettsidene til Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen kan ikke kopieres, endres eller gjøre tilgjengelig for tredjeperson for kommersielle formål uten samtykke fra Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen. Unntatt fra dette er filer som tilbys til nedlasting på nettsidene.

Disclaimer

Dette nettstedet er laget med størst mulig omhu. Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen kan likevel ikke garantere at informasjonen på sidene ikke inneholder feil og unøyaktigheter. Vi kan heller ikke garantere for informasjonens fullstendighet eller aktualitet.

Stiftelsen fraskriver seg ethvert ansvar for skader som oppstår direkte eller indirekte fra bruk av disse nettsidene, i den grad disse ikke skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra stiftelsens eller dens medarbeideres side. Nedlasting av filer skjer på brukerens eget ansvar.

Ansvarlighet for innholdet i eksterne lenker (til tredjeparts nettsider) ligger ene og alene hos ansvarlig for de lenkede sidene. På det tidspunkt lenken ble opprettet av oss var ingen feil eller mangler åpenbare for oss. Skulle vi bli kjent med overtredelser av lovbestemmelsene vil den respektive lenken umiddelbart bli fjernet fra vårt nettsted.

Les vår personvernerklæring her...