Stiftelsen er organisert som en norsk stiftelse, registrert i Brønnøysundregisteret. Tidligere hadde stiftelsen en støtteforening i Tyskland (”Verein zur Förderung der Norwegisch-Deutschen Willy-Brandt-Stiftung e.V."), men for å forenkle stiftelsens struktur, ble foreningen besluttet oppløst 31. desember 2023, og den befinner seg derfor nå under avvikling (se også "Organisasjon"). Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen fortsetter nå sitt virke i begge land med økt styrke.

Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen

Postboks 233 Sentrum
0103 Oslo

Kontaktperson:
Daglig leder Ingunn Tveide
E-post: info@willy-brandt-stiftelsen.no

Verein zur Förderung der Norwegisch-Deutschen Willy-Brandt-Stiftung e.V., i.L.

Franz Thönnes og dr. Axel Berg (ansvarlige for gjennomføring av foreningens avviklingsperiode)
c/o Dr. Axel Berg
Neustädtische Kirchstr. 7
D-10117 Berlin

E-post: info@willy-brandt-stiftelsen.no