Stiftelsen er organisert som en norsk stiftelse, registrert i Brønnøysundregisteret. I Tyskland er det etablert en ”forening til fremme av den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen” som har samme målsetninger og samme styremedlemmer som den norske stiftelsen.

Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen

Postboks 233 Sentrum
0103 Oslo

Kontaktperson:
Daglig leder Ingunn Tveide
E-post: info@willy-brandt-stiftelsen.no

Verein zur Förderung der Norwegisch-Deutschen Willy-Brandt-Stiftung e.V.

Postfach 210335
10503 Berlin

Kontaktperson:
Dr. Axel Berg, daglig leder
E-post (midlertidig): info@willy-brandt-stiftelsen.no