Den norske regjeringens "Tyskland-strategi"

Tyskland-strategien har vært et viktig virkemiddel i arbeidet med å styrke de norsk-tyske forbindelsene. Den første Tyskland-strategien kom i 1999 og ble møtt med stor interesse i både Norge og Tyskland. Strategien ble revidert i 2007, og samme år supplert med en egen handlingsplan. Den aktuelle Tyskland-strategien ble lansert i mai 2014. Les mer...


Handlingsplan

Den nye Tyskland-strategien er supplert med en handlingsplan med operative oppfølgingspunkter. Handlingsplanen skal være et levende dokument som gir mulighet for å innlemme nye tema og saksområder. En interdepartemental gruppe på embetsnivå ledet av Utenriksdepartementet har ansvaret for å følge opp strategien og rapportere om konkrete tiltak.Les mer...


Egon Bahr

Egon Bahr, født i Treffurt, Thüringen i 1922, var en av Willy Brandts aller nærmeste medarbeidere. Han startet sin karriere som journalist i Berlin, hvor han var korrespondent for "Tagesspiegel" fra 1948-1950 og deretter sjefredaktør for radiosenderen RIAS. I 1960 ble han sjef for Berlins presse- og informasjonsbyrå, og da Willy Brandt ble utenriksminister i 1966 ga han Bahr stilling som spesialambassadør i det tyske utenriksdepartementet. I 1969 var han statssekretær for Willy Brandt i "Bundeskanzleramt". Egon Bahr var medlem av den tyske forbundsdagen fra 1972 til 1990 MdB. I 1976 var han partisekretær fordet tyske arbeiderpartiet, SPD. Bahr var Vest-Tysklands representant ved forhandlingene med DDR, bl.a. ved undertegnelsen av Grundlagenvertrag i 1972. Han regnes som arkitekten bak SPDs "Ostpolitik". Egon Bahr regnes som en av nøkkelpersonen bak samlingen av Øst- og Vest-Tyskland. Fra 1984 til 1994 var Egon Bahr direktør for "Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik" i Hamburg. Han døde 20. august 2015. Et av de mange sitatene han ble kjent for, var "Verstand ohne Gefühl ist unmenschlich; Gefühl ohne Verstand ist Dummheit" (forstand uten følelser er umenneskelig, følelser uten forstand er dumhet). Her kan du lese nekrologen som ble offentliggjort i Aftenposten: Les mer...


Thorvald Stoltenberg

Politikeren og diplomaten Thorvald Stoltenberg, født i Oslo i 1931, har gjennom sin karriere vært forsvarsminister, utenriksminister, fredsmegler og FNs høykommissær for flyktninger - og trenger ingen nærmere presentasjon her. Les mer...